กำหนดการและสถานที่แข่งขัน
อัพเดตล่าสุด วันที่ 11 ตุลาคม  2561
กำหนดการและสถานที่แข่งขัน การศึกษาพิเศษเฉพาะทาง
กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ระดับประถมศึกษา
กำหนดการและสถานที่แข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา
วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11:54 น.