งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
ระดับชาติ(ภาคเหนือ)
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:33 น.
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:57 น.
  • กำหนดการส่งรูปเล่มโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรูปเล่มมายัง นางสาวรุสนันท์ แก้วตา สพป.พะเยา เขต 1 เลขที่ 598 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561(เบอร์โทรศัพท์ 080-1268093)
  • หมวดหมู่การงานอาชีพ มีความจำเป็นต้องส่งรายงานโครงงานอาชีพ(โครงงาน ๕ บท ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  เป็นรูปเล่มในการแข่งขันโครงงานจำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบ   การพิจารณา ให้คณะกรรมการการแข่งขันแต่ละระดับล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์
  • หมวดหมู่การงานอาชีพ จัดส่งที่ ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๖๑ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๕๙๘ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
  • หมวดหมู่ศิลปะ(นาฏศิลป์) รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีความจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงานที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม รายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มจำนวน ๕ เล่ม พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น ให้คณะกรรมการการแข่งขันแต่ละระดับล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์
  • หมวดหมู่ศิลปะ(นาฏศิลป์) จัดส่งที่ คุณครู วรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส  ตำบลแม่ใส  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 3,026
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 1,366
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,366

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 20
เมื่อวาน 4,443
สัปดาห์นี้ 44,909
สัปดาห์ที่แล้ว 65,329
เดือนนี้ 66,104
เดือนที่แล้ว 1,121
ปีนี้ 67,325
ทั้งหมด 67,325