งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
การเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
     การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ต้องมีหนังสือขอแก้ไขฯ โดยผู้อำนวยการ
โรงเรียนเป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้งนำหนังสือฉบับดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการ ณ ห้องแข่งขันในวันแข่งขัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

     1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
     2. การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
         2.1  ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
         2.2  ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
         2.3  ทีม 7 - 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
         2.4  ทีม 11 - 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
         2.5  ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

       แบบฟอร์มหนังสือขอแก้ไขฯ  

 ตารางการแข่งขัน

แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
     

      

      

      
                                      :.ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.                                
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่การศึกษา------------------------------
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ วันที่ 5-8 ก.ย. 2561
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่ 15-19 ก.ย. 2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 20-21 ก.ย. 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 159
จำนวนทีม 1,062
จำนวนนักเรียน 2,379
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,635
จำนวนกรรมการ 838
ครู+นักเรียน 4,014
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,852
ประกาศผลแล้ว 1/277 (0.36%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 124
เมื่อวาน 4,964
สัปดาห์นี้ 24,229
สัปดาห์ที่แล้ว 13,698
เดือนนี้ 48,849
เดือนที่แล้ว 9,346
ปีนี้ 58,195
ทั้งหมด 58,195