สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงของ 54 10 4 0 68
2 บ้านเมืองกาญจน์ 33 3 0 0 36
3 ปางหัดสหศาสตร์ 26 6 0 1 32
4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 22 10 1 0 33
5 ชุมชนบ้านสบเปา 21 7 2 3 30
6 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 21 5 2 0 28
7 ขุนขวากพิทยา 18 3 3 1 24
8 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 16 6 2 1 24
9 อนุบาลเวียงแก่น 15 4 1 0 20
10 เด็กดีพิทยาคม 14 8 0 0 22
11 บ้านเวียงหมอก 13 5 2 0 20
12 บ้านราษฎร์ภักดี 13 4 1 0 18
13 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 11 6 2 0 19
14 ชุมชนบ้านต้าตลาด 11 4 1 0 16
15 ปอวิทยา 11 3 0 0 14
16 บ้านร่องแช่ 10 3 2 0 15
17 หนองแรดวิทยา 9 8 1 1 18
18 บ้านแผ่นดินทอง 9 2 2 1 13
19 บ้านห้วยหาน 9 1 0 0 10
20 จำไฮบ้านเหล่า 9 0 0 0 9
21 บ้านเกี๋ยง 7 3 0 0 10
22 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 7 2 1 1 10
23 เพียงหลวง 16 7 0 0 0 7
24 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 7 0 0 0 7
25 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 6 4 0 1 10
26 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 6 4 0 0 10
27 บรรพตวิทยา 6 2 1 0 9
28 วัดพระเกิดคงคาราม 6 2 0 0 8
29 กฤษณาทวีวิทย์ 6 2 0 0 8
30 บ้านชมภู 6 2 0 0 8
31 บ้านตุ้มเหนือ 6 1 1 0 8
32 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 6 1 0 1 7
33 บ้านกระแล 6 0 0 0 6
34 บ้านห้วยคุ 6 0 0 0 6
35 บ้านรักแผ่นดิน 6 0 0 0 6
36 บ้านแม่ลอยไร่ 6 0 0 0 6
37 บ้านแก่นวิทยา 5 6 2 0 13
38 ศรีดอนไชยวิทยา 5 3 1 0 9
39 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 5 2 0 0 7
40 บ้านปากอิง 5 2 0 0 7
41 อนุบาลตาดควัน 5 1 0 1 6
42 บ้านตีนเป็ด 5 1 0 0 6
43 บ้านเวียงหวาย 5 1 0 0 6
44 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 5 0 1 1 6
45 บ้านพญาพิภักดิ์ 5 0 1 0 6
46 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 5 0 0 0 5
47 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 4 4 2 2 10
48 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 4 2 2 1 8
49 บ้านดอนมหาวัน 4 1 1 0 6
50 บ้านหลู้ 4 1 0 0 5
51 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 4 1 0 0 5
52 สันทรายงามวิทยา 4 1 0 0 5
53 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 4 0 1 0 5
54 บ้านต้านาล้อม 4 0 0 0 4
55 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดป่าตาลใต้ 4 0 0 0 4
56 ไตรมิตรวิทยา 3 3 1 0 7
57 บ้านปล้องตลาด 3 2 1 0 6
58 บ้านท่าข้าม 3 2 0 0 5
59 บ้านใหม่โชคชัย 3 2 0 0 5
60 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 3 2 0 0 5
61 บ้านป่าตึงงาม 3 1 1 0 5
62 วรรณศรวิทยา 3 1 0 0 4
63 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 3 1 0 0 4
64 ริมโขงวิทยา 3 1 0 0 4
65 บ้านไทยสมบูรณ์ 3 1 0 0 4
66 อนุบาลพญาเม็งราย 3 1 0 0 4
67 บ้านทุ่งอ่าง 3 0 0 0 3
68 สันสะลีกวิทยา 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองเสา 3 0 0 0 3
70 บ้านห้วยเอียน 3 0 0 0 3
71 บ้านสันทรายมูล 3 0 0 0 3
72 บ้านป่าซาง 3 0 0 0 3
73 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 3 0 0 5
74 เทศบาลตำบลป่าตาล 2 3 0 0 5
75 บ้านม่อนป่ายาง 2 1 2 0 5
76 บ้านทุ่งนาน้อย 2 1 1 0 4
77 บ้านทุ่งซางดงหลวง 2 1 0 1 3
78 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 2 1 0 0 3
79 บ้านทรายทอง 2 1 0 0 3
80 บ้านหวาย 2 1 0 0 3
81 บ้านก๊อ 2 1 0 0 3
82 กิตติคุณเทิงวิทยา 2 1 0 0 3
83 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 2 0 1 0 3
84 บ้านหลวง 2 0 1 0 3
85 บ้านป่ารวก 2 0 0 0 2
86 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 2 0 0 0 2
87 บ้านบ่อแสง 1 3 1 0 5
88 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 3 0 0 4
89 บ้านป่าม่วง 1 2 0 0 3
90 บ้านห้วยลึก 1 2 0 0 3
91 บ้านบุญนาค 1 2 0 0 3
92 บ้านครึ่งใต้ 1 1 1 0 3
93 อนุบาลยางฮอม 1 1 1 0 3
94 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 1 0 1 2
95 บ้านแม่เปา 1 1 0 1 2
96 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 0 2
97 บ้านห้วยไคร้ 1 1 0 0 2
98 บ้านตองม่วงชุม 1 1 0 0 2
99 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1 1 0 0 2
100 พระกุมารเยซูเชียงของ 1 1 0 0 2
101 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 1 1 0 0 2
102 บ้านศรีลานนา 1 0 1 0 2
103 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 0 1
104 บ้านผาแล 1 0 0 0 1
105 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 0 0 0 1
106 บ้านห้วยซ้อ 1 0 0 0 1
107 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 0 1
108 บ้านทุ่งคำ 1 0 0 0 1
109 บ้านม่วงยาย 1 0 0 0 1
110 บ้านลุงท่าเจริญ 1 0 0 0 1
111 บ้านบุญเรือง 1 0 0 0 1
112 บ้านแม่ต๋ำกลาง 1 0 0 0 1
113 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 1 0 0 0 1
114 บ้านปล้องใต้ 0 3 1 0 4
115 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 1 1 0 2
116 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 1 1 0 2
117 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 0 1
118 บ้านน้ำม้า 0 1 0 0 1
119 บ้านปล้องส้าน 0 1 0 0 1
120 บ้านสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
121 บ้านหนองบัวคำ 0 1 0 0 1
122 บ้านใหม่ 0 1 0 0 1
123 อนุบาลชัยพงษ์ 0 1 0 0 1
124 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 1 0 1
125 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 0 0 1 0 1
126 ลูกรักเชียงของ 0 0 0 6 0
รวม 637 212 57 25 931