สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงราย เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลเชียงของ 30 16 10 56
2 บ้านเมืองกาญจน์ 18 16 5 39
3 ปางหัดสหศาสตร์ 12 11 4 27
4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 10 4 4 18
5 ขุนขวากพิทยา 9 7 4 20
6 ชุมชนบ้านสบเปา 8 5 7 20
7 บ้านร่องแช่ 6 1 3 10
8 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 5 6 3 14
9 ปอวิทยา 5 3 3 11
10 จำไฮบ้านเหล่า 5 1 1 7
11 บ้านเวียงหมอก 4 5 1 10
12 อนุบาลเวียงแก่น 4 4 2 10
13 บ้านห้วยเอียน 4 3 0 7
14 เพียงหลวง 16 4 1 2 7
15 บ้านห้วยหาน 4 1 1 6
16 บ้านกระแล 4 1 0 5
17 เด็กดีพิทยาคม 4 0 6 10
18 ชุมชนบ้านต้าตลาด 3 7 4 14
19 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 3 5 5 13
20 บ้านตุ้มเหนือ 3 2 1 6
21 บ้านรักแผ่นดิน 3 1 3 7
22 บ้านพญาพิภักดิ์ 3 1 1 5
23 ไตรมิตรวิทยา 3 1 1 5
24 วัดพระเกิดคงคาราม 3 0 2 5
25 บรรพตวิทยา 2 4 1 7
26 บ้านราษฎร์ภักดี 2 3 2 7
27 บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 2 2 4 8
28 บ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 2 2 2 6
29 อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 2 2 2 6
30 บ้านตีนเป็ด 2 2 2 6
31 บ้านแก่นวิทยา 2 2 1 5
32 บ้านต้นปล้องแดนเมือง 2 2 1 5
33 ริมโขงวิทยา 2 1 1 4
34 บ้านท่าข้าม 2 1 0 3
35 บ้านทุ่งนาน้อย 2 1 0 3
36 อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 2 1 0 3
37 ศรีดอนไชยวิทยา 2 0 2 4
38 วรรณศรวิทยา 2 0 1 3
39 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 2 0 0 2
40 บ้านทุ่งอ่าง 2 0 0 2
41 บ้านป่ารวก 2 0 0 2
42 บ้านห้วยลึก 1 4 0 5
43 หนองแรดวิทยา 1 3 7 11
44 บ้านแผ่นดินทอง 1 3 2 6
45 กฤษณาทวีวิทย์ 1 2 1 4
46 บ้านห้วยคุ 1 2 1 4
47 บ้านปล้องตลาด 1 2 0 3
48 บ้านแม่เปา 1 2 0 3
49 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 1 1 5 7
50 บ้านชมภู 1 1 3 5
51 บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 1 1 2 4
52 บ้านใหม่โชคชัย 1 1 2 4
53 สันสะลีกวิทยา 1 1 1 3
54 บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 1 3
55 บ้านหลู้ 1 1 0 2
56 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 1 1 0 2
57 เทศบาลตำบลป่าตาล 1 1 0 2
58 บ้านผาแล 1 1 0 2
59 บ้านสันหลวงสามัคคี 1 1 0 2
60 บ้านดอนมหาวัน 1 0 2 3
61 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 1 0 1 2
62 บ้านทุ่งซางดงหลวง 1 0 1 2
63 บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2
64 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 1 0 1 2
65 บ้านบุญเรือง 1 0 0 1
66 บ้านหลวง 1 0 0 1
67 บ้านครึ่งใต้ 1 0 0 1
68 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 1 0 0 1
69 บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 1 0 0 1
70 บ้านงิ้วใหม่ 1 0 0 1
71 บ้านดอนไชย 1 0 0 1
72 บ้านทุ่งโห้ง 1 0 0 1
73 บ้านห้วยซ้อ 1 0 0 1
74 เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 1 0 0 1
75 บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 0 4 0 4
76 บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 0 3 1 4
77 สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 0 3 1 4
78 บ้านไทยสมบูรณ์ 0 3 0 3
79 บ้านทรายทอง 0 3 0 3
80 แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 0 2 3 5
81 บ้านแม่ลอยไร่ 0 2 1 3
82 สันทรายงามวิทยา 0 2 1 3
83 บ้านหนองเสา 0 2 0 2
84 บ้านหวาย 0 2 0 2
85 บ้านป่าแดงห้วยหลวง 0 1 2 3
86 บ้านป่าตึงงาม 0 1 2 3
87 บ้านต้านาล้อม 0 1 1 2
88 บ้านเกี๋ยง 0 1 0 1
89 อนุบาลพญาเม็งราย 0 1 0 1
90 บ้านบ่อแสง 0 1 0 1
91 บ้านม่อนป่ายาง 0 1 0 1
92 บ้านตองม่วงชุม 0 1 0 1
93 บ้านป่าม่วง 0 1 0 1
94 บ้านทุ่งคำ 0 1 0 1
95 บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 0 0 3 3
96 อนุบาลยางฮอม 0 0 3 3
97 บ้านปากอิง 0 0 2 2
98 บ้านก๊อ 0 0 2 2
99 อนุบาลตาดควัน 0 0 1 1
100 บ้านเวียงหวาย 0 0 1 1
101 บ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 0 0 1 1
102 บ้านสันทรายมูล 0 0 1 1
103 กิตติคุณเทิงวิทยา 0 0 1 1
104 บ้านม่วงยาย 0 0 1 1
105 บ้านปล้องใต้ 0 0 1 1
106 บ้านใหม่สุขสันต์ 0 0 1 1
107 บ้านห้วยโป่ง 0 0 1 1
108 บ้านลุงท่าเจริญ 0 0 1 1
109 บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1
110 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดป่าตาลใต้ 0 0 0 0
111 บ้านป่าซาง 0 0 0 0
112 เพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 0 0 0 0
113 บ้านบุญนาค 0 0 0 0
114 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0
115 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0
116 บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 0 0 0 0
117 บ้านใหม่ 0 0 0 0
118 พระกุมารเยซูเชียงของ 0 0 0 0
119 บ้านศรีลานนา 0 0 0 0
120 บ้านแม่ต๋ำกลาง 0 0 0 0
121 อนุบาลสุขเจริญพิทยา 0 0 0 0
122 บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 0 0 0 0
123 บ้านขุนห้วยไคร้ 0 0 0 0
124 บ้านน้ำม้า 0 0 0 0
125 บ้านปล้องส้าน 0 0 0 0
126 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0
127 อนุบาลชัยพงษ์ 0 0 0 0
128 ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 0 0 0 0
129 ลูกรักเชียงของ 0 0 0 0
รวม 224 190 156 570

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]