มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 29 ก.ย. 2561 8.00-11.00 (1) ลงทะเบียน 8.00-8.30 น. (2) เวลา 8.30-9.00 น. กรรมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน (3) เวลา 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 29 ก.ย. 2561 12.30-16.30 (1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 12.30-13.30 น. (2) เวลา 13.30 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4) ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง...หากฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 4 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 29 ก.ย. 2561 8.00-12.00 (1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 8.00-9.00 น. (2) เวลา 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4) ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง...หากฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 30 ก.ย. 2561 8.00-14.00 (1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 8.00-9.00 น. (2) เวลา 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4)ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง...หากฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที (5)ขอความอนุเคาระห์ให้เตรียมหูฟังและไมโครโฟนมาเอง
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 4 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 30 ก.ย. 2561 8.00-12.00 (1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 8.00-9.00 น. (2) เวลา 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4) ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง...หากฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที (5)ในระดับเขตฯไม่มีการนำเสนอผลงาน
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 4 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 30 ก.ย. 2561 8.00-14.00 (1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 8.00-9.00 น. (2) เวลา 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4)ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง...หากฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที (5)ขอความอนุเคาระห์ให้เตรียมหูฟังและไมโครโฟนมาเอง
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 30 ก.ย. 2561 8.00-14.00 (1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 8.00-9.00 น. (2) เวลา 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4)ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง...หากฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที (5)ขอความอนุเคราะห์ให้เตรียมหูฟังและไมโครโฟนมาเอง
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 4 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 29 ก.ย. 2561 12.30-16.30 (1) ลงทะเบียน+ลงโปรแกรม เวลา 12.30-13.30 (2)เวลา 13.30 เริ่มการแข่งขัน (3)ติดตั้งโปรแกรมจากCD/DVDเท่านั้น (4)ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง (5)โปรแกรมเครื่องสนามแข่งเป็นMicrosoft Office2010 (6)โปรดเตรียมหูฟัง+ไมโครโฟนมาด้วย
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 29 ก.ย. 2561 12.30-16.30 (1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 12.30-13.30 น. (2) เวลา 13.30 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4) ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง ฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที (5)โปรดเตรียมหูฟัง+ไมโครโฟนมาด้วย
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 4 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 29 ก.ย. 2561 8.00-12.00 1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 8.00-9.00 น. (2) เวลา 9.00 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4)ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง...หากฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที (5)ขอความอนุเคราะห์ให้เตรียมหูฟังและไมโครโฟนมาเอง
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 29 ก.ย. 2561 12.30-16.30 (1) ลงทะเบียน และลงโปรแกรม เวลา 12.30-13.30 น. (2) เวลา 13.30 น. เริ่มการแข่งขัน (3) อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD/DVD เท่านั้น (4) ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้อง ฝ่าฝืนปรับให้ออกจากการแข่งขันทันที (5)โปรดเตรียมหูฟัง+ไมโครโฟนมาด้วย
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร อาคารโกมลมณี (ตึกหลังใหม่สีฟ้า) ชั้น 1 30 ก.ย. 2561 9.00 น เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]