มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป.6/1 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง 1 29 ก.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป.6/2 (อาคาร4 อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง 2 29 ก.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป.6/1 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง 1 30 ก.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 5/1 , 5/2 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง 1 , 2 29 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 5/1 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง 1 29 ก.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 5/1 , 5/2 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง 1 , 2 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 5/1 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง 1 30 ก.ย. 2561 13.00 เป็นต้นไป
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (อาคาร 3 มุทิตา) ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 29 ก.ย. 2561 09.00 - 11.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (อาคาร 3 มุทิตา) ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 30 ก.ย. 2561 09.00 - 11.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 6/5 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง 5 29 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 6/6 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง 6 29 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 6/5 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง 5 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง (อาคาร 3 มุทิตา) ชั้น 1 ห้อง สมุด 29 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง (อาคาร 3 มุทิตา) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป5/3 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 2 ห้อง 3 29 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 5/3 (อาคาร4) อุเบกขา ชั้น 2 ห้อง 3 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 6/3 (อาคาร 4) อุเบกขา ชั้น 3 ห้อง 3 29 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป. 6/4(อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง 4 29 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคูยาง ห้อง ป.6/3 (อาคาร 4 อุเบกขา) ชั้น 3 ห้อง 3 30 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]