มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 1 29 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 17
08.30 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 2 ห้องวิทยาศาสตร์ 29 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 22
08.30 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 1 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 10
08.30 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 9
08.30 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 11
08.30 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้องประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
08.30 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ป.6 29 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 5
08.30 เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ห้อง ป.6 29 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
08.30 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 29 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
08.30 เป็นต้นไป คณะกรรมการไปตัดสินที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 1 ต.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
08.30 เป็นต้นไป คณะกรรมการไปตัดสินที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 3 ห้อง อนุบาล 1 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 3 ห้อง ป.1 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 18
08.30-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 3 ห้อง อนุบาล 1 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 6
13.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 3 ห้อง ป.5 29 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 27
08.30-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 3 ห้อง ป.3 29 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 26
08.30-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 3 ห้อง ป.5 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 3 ห้อง ป.3 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 14
08.30 เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาคารเรียน 3 ห้อง ป.3 30 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]