แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดคูยาง 54 36 72% 10 20% 4 8% 0 0% 50
2 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 59 34 62.96% 14 25.93% 4 7.41% 2 3.7% 54
3 โรงเรียนสาธิต 42 31 73.81% 7 16.67% 4 9.52% 0 0% 42
4 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 44 21 47.73% 10 22.73% 11 25% 2 4.55% 44
5 โรงเรียนบ้านทรงธรรม 38 21 55.26% 9 23.68% 3 7.89% 5 13.16% 38
6 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 33 21 65.63% 6 18.75% 4 12.5% 1 3.13% 32
7 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 42 17 47.22% 9 25% 5 13.89% 5 13.89% 36
8 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 36 17 48.57% 7 20% 6 17.14% 5 14.29% 35
9 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 30 15 51.72% 11 37.93% 2 6.9% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 23 15 65.22% 6 26.09% 2 8.7% 0 0% 23
11 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 22 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
12 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 25 13 52% 6 24% 5 20% 1 4% 25
13 โรงเรียนสหวิทยาคม 33 12 37.5% 13 40.63% 4 12.5% 3 9.38% 32
14 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 47 12 30% 12 30% 12 30% 4 10% 40
15 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 29 12 41.38% 10 34.48% 4 13.79% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนบ้านเทพนคร 28 12 42.86% 6 21.43% 8 28.57% 2 7.14% 28
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 24 12 54.55% 3 13.64% 4 18.18% 3 13.64% 22
18 โรงเรียนบ้านโขมงหัก 38 11 33.33% 9 27.27% 8 24.24% 5 15.15% 33
19 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 23 11 47.83% 8 34.78% 3 13.04% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 27 11 40.74% 7 25.93% 5 18.52% 4 14.81% 27
21 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 24 11 45.83% 5 20.83% 7 29.17% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 18 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
23 โรงเรียนบ้านตอรัง 19 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 35 10 29.41% 11 32.35% 6 17.65% 7 20.59% 34
25 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 29 10 35.71% 10 35.71% 8 28.57% 0 0% 28
26 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 32 10 32.26% 10 32.26% 5 16.13% 6 19.35% 31
27 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 25 10 40% 8 32% 5 20% 2 8% 25
28 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 29 10 35.71% 7 25% 6 21.43% 5 17.86% 28
29 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 22 10 45.45% 5 22.73% 6 27.27% 1 4.55% 22
30 โรงเรียนบ้านจันทิมา 23 10 43.48% 5 21.74% 5 21.74% 3 13.04% 23
31 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 26 9 34.62% 6 23.08% 6 23.08% 5 19.23% 26
32 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 25 9 37.5% 6 25% 5 20.83% 4 16.67% 24
33 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 17 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 23 9 40.91% 3 13.64% 5 22.73% 5 22.73% 22
35 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 19 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
36 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 16 9 60% 3 20% 2 13.33% 1 6.67% 15
37 โรงเรียนบ้านบางลาด 20 8 42.11% 6 31.58% 2 10.53% 3 15.79% 19
38 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 18 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
39 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 17 8 50% 1 6.25% 6 37.5% 1 6.25% 16
40 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 27 7 29.17% 9 37.5% 5 20.83% 3 12.5% 24
41 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 29 7 26.92% 8 30.77% 5 19.23% 6 23.08% 26
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 26 7 30.43% 6 26.09% 7 30.43% 3 13.04% 23
43 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 15 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านลานหิน 14 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
46 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 11 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 12 7 63.64% 0 0% 2 18.18% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 25 6 26.09% 11 47.83% 4 17.39% 2 8.7% 23
49 โรงเรียนบ้านวังทอง 28 6 22.22% 8 29.63% 8 29.63% 5 18.52% 27
50 โรงเรียนบ้านลานตาบัว 16 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
51 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 19 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
52 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 26 6 25% 5 20.83% 11 45.83% 2 8.33% 24
53 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 21 6 28.57% 5 23.81% 3 14.29% 7 33.33% 21
54 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 15 6 40% 4 26.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
56 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนบ้านลานกระทิง 13 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
58 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
59 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 21 5 23.81% 10 47.62% 4 19.05% 2 9.52% 21
61 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 19 5 26.32% 8 42.11% 3 15.79% 3 15.79% 19
62 โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
63 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 12 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
65 โรงเรียนบ้านหนองโสน 20 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 6 35.29% 17
66 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านหนองแดน 16 5 31.25% 1 6.25% 7 43.75% 3 18.75% 16
68 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านเขาคีริส 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 23 4 17.39% 10 43.48% 7 30.43% 2 8.7% 23
71 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 19 4 22.22% 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 18
72 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 11 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
73 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 23 4 17.39% 6 26.09% 7 30.43% 6 26.09% 23
74 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 17 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
75 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 16 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
76 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 12 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
77 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
78 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านวังโขน 11 4 40% 0 0% 5 50% 1 10% 10
81 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านแม่บัว 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
84 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 12 3 25% 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
85 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 17 3 17.65% 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 17
86 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 16 3 18.75% 3 18.75% 7 43.75% 3 18.75% 16
87 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
88 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
89 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 26 3 15% 2 10% 9 45% 6 30% 20
90 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
91 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 11 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
94 โรงเรียนบ้านไร่ 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 11 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
96 โรงเรียนบ้านเนินกรอย 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 12 3 25% 0 0% 4 33.33% 5 41.67% 12
100 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 10 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
103 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
104 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
105 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านทรายทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านไร่ดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 11 2 18.18% 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 11
110 โรงเรียนบ้านวังประดา 13 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
111 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 14 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
112 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 10 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
113 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
114 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 10 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
115 โรงเรียนบ้านโนนโก 14 2 14.29% 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 14
116 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
117 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
118 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
119 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านลานสะเดา 11 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
121 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
122 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
124 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 8 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
129 โรงเรียนบ้านหนองทราย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านหนองทอง 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
134 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านนานอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านวังตะแบก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านแคทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านปางขนุน 11 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
144 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
145 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 10 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
146 โรงเรียนบ้านไทยทวี 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
147 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 7 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
149 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 8 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
150 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
151 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนบ้านพานทอง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
154 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
155 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
156 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
157 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านเด่นพระ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 7 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
160 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านโนนสมอ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
162 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านลานทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านวังชมภู 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองรี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านเก่า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 8 0 0% 6 75% 2 25% 0 0% 8
177 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 0 0% 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 8
178 โรงเรียนบ้านวังมะค่า 10 0 0% 5 50% 3 30% 2 20% 10
179 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 7 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 7
180 โรงเรียนบ้านคุยแขวน 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
181 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
182 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 8 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
183 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
184 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
185 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
186 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
187 โรงเรียนบ้านหัวยาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
190 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
191 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านท่านา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี (ไทรงาม) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
195 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านสมอโคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 7 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
202 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 6 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
204 โรงเรียนบ้านช่องลม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
206 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
207 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
208 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
210 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
211 โรงเรียนบ้านจิกลาด 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายไพฑูรย์ มะณู โทรศัพท์ 0875720939
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]