ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.