งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com2 14 พ.ย. 2561 09.00-11.00
-
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com1 14 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชม.
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com1 14 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชม.
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
ไม่มีทึมแข่ง ไม่มีทีมแข่ง
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com1 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชม.
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com1 15 พ.ย. 2561 09.00-14.00 (5ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร) ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชม.
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com1 15 พ.ย. 2561 09.00-14.00 (5ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร) ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชม.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com1 14 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชม.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน
-
ไม่มีทึมแข่ง
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com1 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชม.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com1 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้นก่อนการแข่งขัน 1 ชม.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง com2 15 พ.ย. 2561 09.00-10.00 จัดส่งโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่มและส่งCD Clip VDOนำเสนอส่งคณะกรรมการก่อนการแข่งฯ2 สัปดาห์


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]