งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ทักษะทางภาษา 14 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 14 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง DLIT 14 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 14 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 14 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษเรียนร่วม 14 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษเรียนร่วม 14 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ให้นักเรียนนำแฟลชไดฟ์ไปใช้สำหรับบันทึกข้อมูลด้วยค่ะ(ควรเป็นแฟลชไดฟ์ใหม่/format ข้อมูลแล้ว)
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ให้นักเรียนนำแฟลชไดฟ์ไปใช้สำหรับบันทึกข้อมูลด้วยค่ะ(ควรเป็นแฟลชไดฟ์ใหม่/format ข้อมูลแล้ว)
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง E -Classroom 15 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 15 พ.ย. 2561 13.00-15.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง DLIT 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 16 พ.ย. 2561 09.00-16.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 16 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 16 พ.ย. 2561 09.00 - 11.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 15 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 15 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 15 พ.ย. 2561 09.00-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]