งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ/ ห้อง ห้องประชุม 14 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องประชุม 14 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ห้องป.5 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 14 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องประชุม 16 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอนุบาล1 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอนุบาล1 15 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารปฐมวัย ห้อง ห้องอนุบาล1 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องจริยธรรม 15 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องจริยธรรม 15 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องจริยธรรม 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ห้อง ป.6 16 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ อาคาร สปช.105 ห้อง ห้อง ป.6 16 พ.ย. 2561 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]