แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลตาก 50 40 80% 6 12% 1 2% 3 6% 50
2 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 43 27 62.79% 11 25.58% 1 2.33% 4 9.3% 43
3 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 56 26 52% 16 32% 4 8% 4 8% 50
4 โรงเรียนบ้านมูเซอ 40 23 57.5% 9 22.5% 5 12.5% 3 7.5% 40
5 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 33 21 63.64% 6 18.18% 5 15.15% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 29 20 68.97% 5 17.24% 0 0% 4 13.79% 29
7 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 31 20 68.97% 3 10.34% 3 10.34% 3 10.34% 29
8 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 25 18 72% 3 12% 3 12% 1 4% 25
9 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 29 17 60.71% 6 21.43% 3 10.71% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 23 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 23 12 52.17% 9 39.13% 1 4.35% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 28 12 42.86% 5 17.86% 5 17.86% 6 21.43% 28
13 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 25 12 48% 5 20% 2 8% 6 24% 25
14 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 17 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 13 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 21 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 19
17 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 16 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
18 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 14 9 64.29% 1 7.14% 4 28.57% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 16 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
20 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านดงลาน 15 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
23 โรงเรียนบ้านวังโพ 15 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
26 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 20 7 41.18% 2 11.76% 4 23.53% 4 23.53% 17
27 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
28 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
30 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 16 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
31 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 14 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
35 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
37 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
38 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
39 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านปากวัง 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
41 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 9 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนสว่างวิทยา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
50 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
54 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 7 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
55 โรงเรียนบ้านประดาง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
56 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านโสมง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนศรีวิทยา 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
66 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
67 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านลานสาง 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
74 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
75 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนบ้านสามเงา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านฉลอม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
81 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
91 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
92 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านสันกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านวังประจบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]