สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 0 0 0
2 003 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 0 0 0
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 0 0 0
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 0 0 0
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 0 0 0
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 0
8 009 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 0 0 0
9 010 โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 0 0 0
10 012 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 0 0 0
11 016 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 0 0 0
12 019 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 0 0 0
13 020 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 0 0 0
14 026 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 0 0 0
15 030 โรงเรียนบ้านคลองสัก 0 0 0
16 031 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 0 0 0
17 029 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 0 0 0
18 032 โรงเรียนบ้านฉลอม 0 0 0
19 034 โรงเรียนบ้านชะลาด 0 0 0
20 033 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 0 0 0
21 035 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
22 036 โรงเรียนบ้านดงลาน 0 0 0
23 037 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 0 0 0
24 038 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 0 0 0
25 039 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 0 0 0
26 040 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 0 0 0
27 047 โรงเรียนบ้านทุ่งกง 0 0 0
28 048 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0
29 042 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 0 0 0
30 043 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 0 0 0
31 046 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 0 0 0
32 044 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 0 0 0
33 045 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 0 0 0
34 041 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0 0 0
35 049 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 0 0 0
36 050 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 0 0 0
37 052 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 0 0 0
38 051 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 0 0 0
39 054 โรงเรียนบ้านประดาง 0 0 0
40 055 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 0 0 0
41 056 โรงเรียนบ้านปากวัง 0 0 0
42 057 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 0 0 0
43 058 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 0 0 0
44 061 โรงเรียนบ้านมูเซอ 0 0 0
45 064 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 0 0 0
46 066 โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ 0 0 0
47 067 โรงเรียนบ้านลานสาง 0 0 0
48 068 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 0 0 0
49 065 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 0 0 0
50 070 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 0 0 0
51 071 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 0 0 0
52 072 โรงเรียนบ้านวังประจบ 0 0 0
53 074 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
54 073 โรงเรียนบ้านวังโพ 0 0 0
55 069 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 0 0 0
56 075 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 0 0 0
57 076 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 0 0 0
58 077 โรงเรียนบ้านสบยม 0 0 0
59 078 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 0 0 0
60 079 โรงเรียนบ้านสันกลาง 0 0 0
61 080 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 0 0 0
62 081 โรงเรียนบ้านสามเงา 0 0 0
63 083 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
64 084 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 0 0 0
65 086 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 0 0 0
66 088 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 0 0 0
67 090 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 0 0 0
68 089 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 0 0 0
69 091 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 0 0 0
70 092 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 0 0 0
71 087 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 0 0 0
72 085 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
73 093 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 0 0 0
74 094 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 0 0 0
75 096 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 0 0 0
76 095 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 0 0 0
77 100 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 0 0 0
78 027 โรงเรียนบ้านเกาะลาน 0 0 0
79 028 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 0 0 0
80 053 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 0 0 0
81 062 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 0 0 0
82 063 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 0 0 0
83 059 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 0 0 0
84 060 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 0 0 0
85 082 โรงเรียนบ้านโสมง 0 0 0
86 099 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
87 097 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 0 0 0
88 098 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 0 0 0
89 101 โรงเรียนประชาพัฒนา 0 0 0
90 102 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 0 0 0
91 104 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 0 0 0
92 106 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 0 0 0
93 107 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 0 0 0
94 108 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 0 0 0
95 109 โรงเรียนวัดสามเงา 0 0 0
96 110 โรงเรียนศรีวิทยา 0 0 0
97 111 โรงเรียนสว่างวิทยา 0 0 0
98 113 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 0 0 0
99 114 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 0 0 0
100 115 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 0 0 0
101 116 โรงเรียนอนุบาลตาก 0 0 0
102 117 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 0 0 0
103 118 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 0 0 0
104 121 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 0 0 0
105 122 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 0 0 0
106 002 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 0 0 0
107 014 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0
108 015 โรงเรียนเด่นวิทยา 0 0 0
109 013 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 0 0 0
110 112 โรงเรียนเสริมปัญญา 0 0 0
111 017 โรงเรียนตรีวิทย์ 0 0 0
112 018 โรงเรียนตากกวง 0 0 0
113 025 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 0 0 0
114 103 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 0 0 0
115 120 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 0 0 0
116 123 โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร 0 0 0
117 119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 0 0 0
118 011 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 0 0 0
119 124 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก 0 0 0
120 021 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 0 0 0
121 022 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 0 0
122 023 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 0 0 0
123 024 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 0 0
124 105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]