สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตาก 39 6 1 3 46
2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 27 11 1 4 39
3 ตากสินราชานุสรณ์ 26 16 4 4 46
4 บ้านมูเซอ 22 9 5 3 36
5 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 20 3 3 3 26
6 หินลาดนาไฮวิทยาคม 18 5 0 4 23
7 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 17 6 5 1 28
8 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 16 3 3 1 22
9 บ้านตากประถมวิทยา 15 6 3 2 24
10 เขื่อนภูมิพล 12 5 5 6 22
11 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 12 5 1 0 18
12 หมู่บ้านตัวอย่าง 12 1 1 2 14
13 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 11 0 0 1 11
14 ราชประชานุเคราะห์ 55 9 8 1 1 18
15 บ้านใหม่สามัคคี 9 6 1 0 16
16 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 9 5 2 6 16
17 บ้านตลุกกลางทุ่ง 8 5 0 1 13
18 หนองเสือพิทยาคม 8 3 1 2 12
19 บ้านดงลาน 8 3 0 2 11
20 บ้านป่ายางตะวันตก 8 1 4 0 13
21 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 7 2 4 4 13
22 บ้านหนองนกปีกกา 7 2 0 0 9
23 บ้านวังโพ 7 1 4 1 12
24 บ้านชะลาดระฆัง 7 0 0 2 7
25 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 7 0 0 0 7
26 ชุมชนวัดสันป่าลาน 6 4 3 0 13
27 บ้านหนองเชียงคา 6 3 1 0 10
28 ยางโองน้ำวิทยาคม 5 6 3 0 14
29 ดงซ่อมพิทยาคม 5 4 2 4 11
30 อนุบาลบ้านท่าปุย 5 4 0 0 9
31 บ้านน้ำดิบ 5 3 1 0 9
32 บ้านเนินมะลื่น 5 1 0 1 6
33 บ้านวังตำลึง 5 0 1 0 6
34 บ้านโป่งแดง 4 5 2 2 11
35 บ้านยางโองนอก 4 4 1 0 9
36 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 4 4 1 0 9
37 บ้านนาตาโพ 4 1 0 1 5
38 บ้านหนองร่ม 4 1 0 0 5
39 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 3 5 2 1 10
40 บ้านปากวัง 3 3 2 1 8
41 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 3 3 0 1 6
42 วังหวายวิทยาคม 3 2 1 1 6
43 อนุบาลวังเจ้า 3 2 0 0 5
44 สว่างวิทยา 3 1 2 0 6
45 ชุมชนบ้านแม่ยะ 3 1 0 1 4
46 บ้านห้วยพลู 3 1 0 0 4
47 บ้านป่ายางใต้ 3 1 0 0 4
48 บ้านลานห้วยเดื่อ 3 0 1 0 4
49 บ้านคลองไม้แดง 3 0 1 0 4
50 บ้านห้วยแม่บอน 3 0 0 3 3
51 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 0 3
52 ผาผึ้งวิทยาคม 3 0 0 0 3
53 บ้านโสมง 3 0 0 0 3
54 บ้านท่าไผ่ 2 3 0 0 5
55 บ้านเกาะอ้ายด้วน 2 3 0 0 5
56 บ้านคลองห้วยทราย 2 3 0 0 5
57 บ้านวังไม้ส้าน 2 2 0 1 4
58 บ้านใหม่เสรีธรรม 2 2 0 0 4
59 บ้านหนองปลาไหล 2 1 0 1 3
60 อนุบาลรอดบำรุง 2 1 0 1 3
61 บ้านท่าไม้แดง 2 0 0 1 2
62 บ้านประดาง 2 0 0 1 2
63 บ้านน้ำด้วน 2 0 0 1 2
64 บ้านทุ่งกระเชาะ 2 0 0 0 2
65 บ้านหนองกระโห้ 2 0 0 0 2
66 น้ำดิบพิทยาคม 1 3 1 1 5
67 ชูวิชาราษฎร์ 1 2 3 2 6
68 ศรีวิทยา 1 2 3 1 6
69 บ้านนาโบสถ์ 1 2 0 2 3
70 บ้านดงยาง 1 2 0 1 3
71 บ้านวังน้ำเย็น 1 1 1 1 3
72 บ้านห้วยเหลือง 1 1 1 0 3
73 บ้านแม่พะยวบ 1 1 0 1 2
74 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 1 0 0 2
75 บ้านสามเงา 1 1 0 0 2
76 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 0 1 0 2
77 บ้านศรีคีรีรักษ์ 1 0 1 0 2
78 บ้านฉลอม 1 0 0 1 1
79 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 0 1
80 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองบัวเหนือ 1 0 0 0 1
82 บ้านอูมวาบ 1 0 0 0 1
83 บ้านท่าปุยตก 1 0 0 0 1
84 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 0 1
85 บ้านลานสาง 0 4 0 0 4
86 บ้านท่าเล่ 0 1 2 1 3
87 พลูหลวงวิทยา 0 1 2 1 3
88 บ้านโพรงตะเข้ 0 1 1 1 2
89 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 0 1 1
90 บ้านสันกลาง 0 1 0 0 1
91 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 0 1
92 บ้านห้วยนึ่ง 0 1 0 0 1
93 บ้านแม่สลิด 0 1 0 0 1
94 บ้านวังประจบ 0 0 1 0 1
95 บ้านใหม่ 0 0 0 1 0
รวม 491 214 90 90 885