สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตาก 16 11 12 39 40 6 1 3 47
2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 15 11 4 30 27 11 1 4 39
3 ตากสินราชานุสรณ์ 14 12 5 31 26 16 4 4 46
4 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 11 2 5 18 20 3 3 3 26
5 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 9 4 3 16 18 3 3 1 24
6 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 8 4 5 17 15 5 1 0 21
7 หมู่บ้านตัวอย่าง 8 0 3 11 12 1 1 2 14
8 บ้านตากประถมวิทยา 7 4 7 18 17 6 3 2 26
9 ราชประชานุเคราะห์ 55 6 3 3 12 12 9 1 1 22
10 บ้านโป่งแดง 6 1 2 9 7 5 2 2 14
11 บ้านมูเซอ 5 10 3 18 23 9 5 3 37
12 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 5 9 7 21 21 6 5 1 32
13 บ้านดงลาน 5 3 0 8 8 3 0 2 11
14 บ้านหนองนกปีกกา 5 0 3 8 8 4 0 0 12
15 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 4 4 5 13 12 5 2 6 19
16 เขื่อนภูมิพล 4 4 4 12 12 5 5 6 22
17 บ้านตลุกกลางทุ่ง 4 1 2 7 8 6 0 1 14
18 บ้านปากวัง 4 0 0 4 4 3 2 1 9
19 หินลาดนาไฮวิทยาคม 3 9 5 17 20 5 0 4 25
20 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 3 5 3 11 12 0 0 1 12
21 บ้านป่ายางตะวันตก 3 4 2 9 9 1 4 0 14
22 หนองเสือพิทยาคม 3 3 4 10 9 3 1 2 13
23 บ้านน้ำดิบ 3 2 2 7 6 3 1 0 10
24 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 3 2 1 6 7 2 4 4 13
25 บ้านนาตาโพ 3 2 0 5 5 2 0 1 7
26 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 3 0 1 4 5 3 1 1 9
27 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
28 บ้านใหม่สามัคคี 2 6 5 13 11 7 1 0 19
29 บ้านวังโพ 2 4 1 7 8 2 4 1 14
30 บ้านยางโองนอก 2 3 0 5 7 4 1 0 12
31 บ้านห้วยพลู 2 2 2 6 5 1 0 0 6
32 บ้านชะลาดระฆัง 2 2 1 5 7 0 0 2 7
33 บ้านหนองร่ม 2 1 0 3 4 1 0 0 5
34 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 1 0 3 2 1 0 0 3
35 ศรีวิทยา 2 0 2 4 2 2 3 1 7
36 บ้านท่าไม้แดง 2 0 1 3 3 0 0 1 3
37 วังหวายวิทยาคม 2 0 0 2 3 2 1 1 6
38 บ้านห้วยแม่บอน 2 0 0 2 3 0 0 3 3
39 บ้านประดาง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
40 ผาผึ้งวิทยาคม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านหนองปลาไหล 2 0 0 2 2 1 0 1 3
42 ดงซ่อมพิทยาคม 1 3 1 5 6 4 2 4 12
43 ชุมชนวัดสันป่าลาน 1 2 4 7 6 4 3 0 13
44 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 1 2 2 5 7 0 0 0 7
45 น้ำดิบพิทยาคม 1 2 1 4 2 3 1 1 6
46 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1 2 0 3 3 5 2 1 10
47 สว่างวิทยา 1 2 0 3 3 1 2 0 6
48 บ้านเนินมะลื่น 1 1 2 4 5 1 0 1 6
49 บ้านใหม่เสรีธรรม 1 1 1 3 3 3 0 0 6
50 บ้านวังน้ำเย็น 1 1 1 3 3 1 1 1 5
51 บ้านลานห้วยเดื่อ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
52 บ้านศรีคีรีรักษ์ 1 1 1 3 2 0 1 0 3
53 ยางโองน้ำวิทยาคม 1 1 0 2 5 6 3 0 14
54 อนุบาลรอดบำรุง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
55 บ้านโสมง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
56 บ้านแม่พะยวบ 1 1 0 2 1 1 0 1 2
57 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 3 4 3 1 0 1 4
58 บ้านคลองไม้แดง 1 0 3 4 3 0 1 0 4
59 บ้านวังตำลึง 1 0 1 2 5 0 1 0 6
60 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 0 0 1 4 4 1 0 9
61 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านลานสาง 1 0 0 1 1 4 0 0 5
63 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 0 0 1 1 0 1 0 2
64 บ้านตะเคียนด้วน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านท้องฟ้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 อนุบาลบ้านท่าปุย 0 3 2 5 5 4 0 0 9
69 บ้านท่าไผ่ 0 2 2 4 2 4 0 0 6
70 บ้านหนองเชียงคา 0 2 1 3 8 4 1 0 13
71 บ้านน้ำด้วน 0 2 0 2 2 1 0 1 3
72 บ้านเกาะอ้ายด้วน 0 1 3 4 2 3 0 0 5
73 อนุบาลวังเจ้า 0 1 1 2 3 2 0 0 5
74 บ้านป่ายางใต้ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
75 บ้านวังไม้ส้าน 0 1 0 1 2 3 0 1 5
76 ชูวิชาราษฎร์ 0 1 0 1 1 2 3 2 6
77 บ้านดงยาง 0 1 0 1 1 2 0 1 3
78 บ้านห้วยเหลือง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
79 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านอูมวาบ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านวังประจบ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
82 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
83 บ้านฉลอม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
84 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 วัดพระธาตุน้อย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
87 บ้านใหม่ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
88 บ้านสันกลาง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
89 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านหนองกระโห้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านนาโบสถ์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
92 บ้านสามเงา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
93 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านท่าเล่ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
95 พลูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
96 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านห้วยนึ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านแม่สลิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 217 170 141 528 551 227 91 90 869