สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตาก 16 11 11 38 39 6 1 3 46
2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 15 11 4 30 27 11 1 4 39
3 ตากสินราชานุสรณ์ 14 12 5 31 26 16 4 4 46
4 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 11 2 5 18 20 3 3 3 26
5 หมู่บ้านตัวอย่าง 8 0 3 11 12 1 1 2 14
6 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 7 4 3 14 16 3 3 1 22
7 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 6 3 5 14 12 5 1 0 18
8 บ้านมูเซอ 5 9 3 17 22 9 5 3 36
9 บ้านตากประถมวิทยา 5 4 7 16 15 6 3 2 24
10 บ้านดงลาน 5 3 0 8 8 3 0 2 11
11 บ้านหนองนกปีกกา 5 0 2 7 7 2 0 0 9
12 เขื่อนภูมิพล 4 4 4 12 12 5 5 6 22
13 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 4 3 4 11 9 5 2 6 16
14 ราชประชานุเคราะห์ 55 4 3 2 9 9 8 1 1 18
15 บ้านตลุกกลางทุ่ง 4 0 2 6 8 5 0 1 13
16 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 3 4 3 10 11 0 0 1 11
17 หนองเสือพิทยาคม 3 3 3 9 8 3 1 2 12
18 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 3 2 1 6 7 2 4 4 13
19 บ้านน้ำดิบ 3 1 2 6 5 3 1 0 9
20 บ้านโป่งแดง 3 1 2 6 4 5 2 2 11
21 บ้านนาตาโพ 3 0 0 3 4 1 0 1 5
22 บ้านปากวัง 3 0 0 3 3 3 2 1 8
23 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 2 9 7 18 17 6 5 1 28
25 บ้านใหม่สามัคคี 2 4 4 10 9 6 1 0 16
26 บ้านป่ายางตะวันตก 2 4 2 8 8 1 4 0 13
27 บ้านชะลาดระฆัง 2 2 1 5 7 0 0 2 7
28 บ้านหนองร่ม 2 1 0 3 4 1 0 0 5
29 วังหวายวิทยาคม 2 0 0 2 3 2 1 1 6
30 บ้านห้วยแม่บอน 2 0 0 2 3 0 0 3 3
31 ผาผึ้งวิทยาคม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 บ้านหนองปลาไหล 2 0 0 2 2 1 0 1 3
33 หินลาดนาไฮวิทยาคม 1 9 5 15 18 5 0 4 23
34 บ้านวังโพ 1 4 1 6 7 1 4 1 12
35 ชุมชนวัดสันป่าลาน 1 2 4 7 6 4 3 0 13
36 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 1 2 2 5 7 0 0 0 7
37 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1 2 0 3 3 5 2 1 10
38 สว่างวิทยา 1 2 0 3 3 1 2 0 6
39 บ้านเนินมะลื่น 1 1 2 4 5 1 0 1 6
40 บ้านห้วยพลู 1 1 2 4 3 1 0 0 4
41 บ้านลานห้วยเดื่อ 1 1 1 3 3 0 1 0 4
42 ยางโองน้ำวิทยาคม 1 1 0 2 5 6 3 0 14
43 บ้านยางโองนอก 1 1 0 2 4 4 1 0 9
44 บ้านโสมง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านแม่พะยวบ 1 1 0 2 1 1 0 1 2
46 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 1 0 2 1 1 0 0 2
47 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 3 4 3 1 0 1 4
48 บ้านคลองไม้แดง 1 0 3 4 3 0 1 0 4
49 ศรีวิทยา 1 0 2 3 1 2 3 1 6
50 บ้านวังตำลึง 1 0 1 2 5 0 1 0 6
51 บ้านท่าไม้แดง 1 0 1 2 2 0 0 1 2
52 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 0 0 1 4 4 1 0 9
53 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1 0 0 1 3 3 0 1 6
54 อนุบาลรอดบำรุง 1 0 0 1 2 1 0 1 3
55 บ้านประดาง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
56 บ้านวังน้ำเย็น 1 0 0 1 1 1 1 1 3
57 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 0 0 1 1 0 1 0 2
58 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 อนุบาลบ้านท่าปุย 0 3 2 5 5 4 0 0 9
61 ดงซ่อมพิทยาคม 0 3 1 4 5 4 2 4 11
62 บ้านท่าไผ่ 0 2 1 3 2 3 0 0 5
63 น้ำดิบพิทยาคม 0 2 1 3 1 3 1 1 5
64 บ้านเกาะอ้ายด้วน 0 1 3 4 2 3 0 0 5
65 อนุบาลวังเจ้า 0 1 1 2 3 2 0 0 5
66 บ้านป่ายางใต้ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
67 บ้านศรีคีรีรักษ์ 0 1 1 2 1 0 1 0 2
68 บ้านวังไม้ส้าน 0 1 0 1 2 2 0 1 4
69 บ้านน้ำด้วน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
70 ชูวิชาราษฎร์ 0 1 0 1 1 2 3 2 6
71 บ้านดงยาง 0 1 0 1 1 2 0 1 3
72 บ้านห้วยเหลือง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
73 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านอูมวาบ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านวังประจบ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
76 บ้านหนองเชียงคา 0 0 1 1 6 3 1 0 10
77 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 1 1 2 3 0 0 5
78 บ้านใหม่เสรีธรรม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
79 บ้านฉลอม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
80 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
81 บ้านสันกลาง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
82 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองกระโห้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
84 บ้านนาโบสถ์ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
85 บ้านสามเงา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านสันป่าป๋วย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านลานสาง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
89 บ้านท่าเล่ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
90 พลูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
91 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านห้วยนึ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านแม่สลิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 182 151 129 462 491 214 90 90 795