สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตาก 40 6 1 3 47
2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 27 11 1 4 39
3 ตากสินราชานุสรณ์ 26 16 4 4 46
4 บ้านมูเซอ 23 9 5 3 37
5 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 21 6 5 1 32
6 หินลาดนาไฮวิทยาคม 20 5 0 4 25
7 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 20 3 3 3 26
8 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 18 3 3 1 24
9 บ้านตากประถมวิทยา 17 6 3 2 26
10 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 15 5 1 0 21
11 ราชประชานุเคราะห์ 55 12 9 1 1 22
12 เขื่อนภูมิพล 12 5 5 6 22
13 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 12 5 2 6 19
14 หมู่บ้านตัวอย่าง 12 1 1 2 14
15 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 12 0 0 1 12
16 บ้านใหม่สามัคคี 11 7 1 0 19
17 หนองเสือพิทยาคม 9 3 1 2 13
18 บ้านป่ายางตะวันตก 9 1 4 0 14
19 บ้านตลุกกลางทุ่ง 8 6 0 1 14
20 บ้านหนองเชียงคา 8 4 1 0 13
21 บ้านหนองนกปีกกา 8 4 0 0 12
22 บ้านดงลาน 8 3 0 2 11
23 บ้านวังโพ 8 2 4 1 14
24 บ้านโป่งแดง 7 5 2 2 14
25 บ้านยางโองนอก 7 4 1 0 12
26 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 7 2 4 4 13
27 บ้านชะลาดระฆัง 7 0 0 2 7
28 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 7 0 0 0 7
29 ชุมชนวัดสันป่าลาน 6 4 3 0 13
30 ดงซ่อมพิทยาคม 6 4 2 4 12
31 บ้านน้ำดิบ 6 3 1 0 10
32 ยางโองน้ำวิทยาคม 5 6 3 0 14
33 อนุบาลบ้านท่าปุย 5 4 0 0 9
34 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 5 3 1 1 9
35 บ้านนาตาโพ 5 2 0 1 7
36 บ้านเนินมะลื่น 5 1 0 1 6
37 บ้านห้วยพลู 5 1 0 0 6
38 บ้านวังตำลึง 5 0 1 0 6
39 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 4 4 1 0 9
40 บ้านปากวัง 4 3 2 1 9
41 บ้านหนองร่ม 4 1 0 0 5
42 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 3 5 2 1 10
43 บ้านใหม่เสรีธรรม 3 3 0 0 6
44 วังหวายวิทยาคม 3 2 1 1 6
45 อนุบาลวังเจ้า 3 2 0 0 5
46 สว่างวิทยา 3 1 2 0 6
47 บ้านวังน้ำเย็น 3 1 1 1 5
48 อนุบาลรอดบำรุง 3 1 0 1 4
49 ชุมชนบ้านแม่ยะ 3 1 0 1 4
50 บ้านป่ายางใต้ 3 1 0 0 4
51 บ้านลานห้วยเดื่อ 3 0 1 0 4
52 บ้านคลองไม้แดง 3 0 1 0 4
53 บ้านห้วยแม่บอน 3 0 0 3 3
54 บ้านท่าไม้แดง 3 0 0 1 3
55 บ้านประดาง 3 0 0 1 3
56 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 0 3
57 ผาผึ้งวิทยาคม 3 0 0 0 3
58 บ้านโสมง 3 0 0 0 3
59 บ้านท่าไผ่ 2 4 0 0 6
60 น้ำดิบพิทยาคม 2 3 1 1 6
61 บ้านวังไม้ส้าน 2 3 0 1 5
62 บ้านเกาะอ้ายด้วน 2 3 0 0 5
63 บ้านคลองห้วยทราย 2 3 0 0 5
64 ศรีวิทยา 2 2 3 1 7
65 บ้านหนองปลาไหล 2 1 0 1 3
66 บ้านน้ำด้วน 2 1 0 1 3
67 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 1 0 0 3
68 บ้านศรีคีรีรักษ์ 2 0 1 0 3
69 บ้านสันป่าป๋วย 2 0 0 0 2
70 บ้านทุ่งกระเชาะ 2 0 0 0 2
71 บ้านหนองกระโห้ 2 0 0 0 2
72 บ้านลานสาง 1 4 0 0 5
73 ชูวิชาราษฎร์ 1 2 3 2 6
74 บ้านนาโบสถ์ 1 2 0 2 3
75 บ้านดงยาง 1 2 0 1 3
76 บ้านห้วยเหลือง 1 1 1 0 3
77 บ้านแม่พะยวบ 1 1 0 1 2
78 บ้านสามเงา 1 1 0 0 2
79 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 0 1 0 2
80 บ้านฉลอม 1 0 0 1 1
81 บ้านตะเคียนด้วน 1 0 0 0 1
82 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 0 1
83 บ้านท้องฟ้า 1 0 0 0 1
84 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองบัวเหนือ 1 0 0 0 1
86 บ้านอูมวาบ 1 0 0 0 1
87 ชุมชนบ้านไม้งาม 1 0 0 0 1
88 วัดพระธาตุน้อย 1 0 0 0 1
89 บ้านท่าปุยตก 1 0 0 0 1
90 บ้านท่าเล่ 0 1 2 1 3
91 พลูหลวงวิทยา 0 1 2 1 3
92 บ้านโพรงตะเข้ 0 1 1 1 2
93 บ้านใหม่ 0 1 0 1 1
94 บ้านท่าตะคร้อ 0 1 0 1 1
95 บ้านสันกลาง 0 1 0 0 1
96 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 0 1
97 บ้านห้วยนึ่ง 0 1 0 0 1
98 บ้านแม่สลิด 0 1 0 0 1
99 บ้านวังประจบ 0 0 1 0 1
รวม 551 227 91 90 869