สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลตาก 16 11 12 39
2 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 15 11 4 30
3 ตากสินราชานุสรณ์ 14 12 5 31
4 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 11 2 5 18
5 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 9 4 3 16
6 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 8 4 5 17
7 หมู่บ้านตัวอย่าง 8 0 3 11
8 บ้านตากประถมวิทยา 7 4 7 18
9 ราชประชานุเคราะห์ 55 6 3 3 12
10 บ้านโป่งแดง 6 1 2 9
11 บ้านมูเซอ 5 10 3 18
12 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 5 9 7 21
13 บ้านดงลาน 5 3 0 8
14 บ้านหนองนกปีกกา 5 0 3 8
15 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 4 4 5 13
16 เขื่อนภูมิพล 4 4 4 12
17 บ้านตลุกกลางทุ่ง 4 1 2 7
18 บ้านปากวัง 4 0 0 4
19 หินลาดนาไฮวิทยาคม 3 9 5 17
20 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 3 5 3 11
21 บ้านป่ายางตะวันตก 3 4 2 9
22 หนองเสือพิทยาคม 3 3 4 10
23 บ้านน้ำดิบ 3 2 2 7
24 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 3 2 1 6
25 บ้านนาตาโพ 3 2 0 5
26 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 3 0 1 4
27 บ้านสะแกเครือ 3 0 0 3
28 บ้านใหม่สามัคคี 2 6 5 13
29 บ้านวังโพ 2 4 1 7
30 บ้านยางโองนอก 2 3 0 5
31 บ้านห้วยพลู 2 2 2 6
32 บ้านชะลาดระฆัง 2 2 1 5
33 บ้านหนองร่ม 2 1 0 3
34 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 1 0 3
35 ศรีวิทยา 2 0 2 4
36 บ้านท่าไม้แดง 2 0 1 3
37 วังหวายวิทยาคม 2 0 0 2
38 บ้านห้วยแม่บอน 2 0 0 2
39 บ้านประดาง 2 0 0 2
40 ผาผึ้งวิทยาคม 2 0 0 2
41 บ้านหนองปลาไหล 2 0 0 2
42 ดงซ่อมพิทยาคม 1 3 1 5
43 ชุมชนวัดสันป่าลาน 1 2 4 7
44 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 1 2 2 5
45 น้ำดิบพิทยาคม 1 2 1 4
46 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 1 2 0 3
47 สว่างวิทยา 1 2 0 3
48 บ้านเนินมะลื่น 1 1 2 4
49 บ้านใหม่เสรีธรรม 1 1 1 3
50 บ้านวังน้ำเย็น 1 1 1 3
51 บ้านลานห้วยเดื่อ 1 1 1 3
52 บ้านศรีคีรีรักษ์ 1 1 1 3
53 ยางโองน้ำวิทยาคม 1 1 0 2
54 อนุบาลรอดบำรุง 1 1 0 2
55 บ้านโสมง 1 1 0 2
56 บ้านแม่พะยวบ 1 1 0 2
57 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 3 4
58 บ้านคลองไม้แดง 1 0 3 4
59 บ้านวังตำลึง 1 0 1 2
60 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 1 0 0 1
61 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 1
62 บ้านลานสาง 1 0 0 1
63 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1 0 0 1
64 บ้านตะเคียนด้วน 1 0 0 1
65 ชุมชนบ้านวังหิน 1 0 0 1
66 บ้านท้องฟ้า 1 0 0 1
67 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 1
68 อนุบาลบ้านท่าปุย 0 3 2 5
69 บ้านท่าไผ่ 0 2 2 4
70 บ้านหนองเชียงคา 0 2 1 3
71 บ้านน้ำด้วน 0 2 0 2
72 บ้านเกาะอ้ายด้วน 0 1 3 4
73 อนุบาลวังเจ้า 0 1 1 2
74 บ้านป่ายางใต้ 0 1 1 2
75 บ้านวังไม้ส้าน 0 1 0 1
76 ชูวิชาราษฎร์ 0 1 0 1
77 บ้านดงยาง 0 1 0 1
78 บ้านห้วยเหลือง 0 1 0 1
79 บ้านหนองบัวเหนือ 0 1 0 1
80 บ้านอูมวาบ 0 1 0 1
81 บ้านวังประจบ 0 1 0 1
82 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 1 1
83 บ้านฉลอม 0 0 1 1
84 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 1 1
85 วัดพระธาตุน้อย 0 0 1 1
86 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 1 1
87 บ้านใหม่ 0 0 1 1
88 บ้านสันกลาง 0 0 1 1
89 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0
90 บ้านหนองกระโห้ 0 0 0 0
91 บ้านนาโบสถ์ 0 0 0 0
92 บ้านสามเงา 0 0 0 0
93 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0
94 บ้านท่าเล่ 0 0 0 0
95 พลูหลวงวิทยา 0 0 0 0
96 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 0 0
97 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0
98 บ้านห้วยนึ่ง 0 0 0 0
99 บ้านแม่สลิด 0 0 0 0
รวม 217 170 141 528

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายสันทัศน์ ตันยา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]